index
 

 

 

Kvaliteta bez kompromisa

S vie od 300 modela za komercijalne i male korisnike, Humbaur je jedan od vrhunskih europskih proizvoaa prikolica. Inovativni smo i iskusni, prisutni irom Europe i izvan nje.
Kao obiteljska kompanija srednje veliine, znamo da nai kupci moraju raditi svoj posao. Zato razvijamo i izraujemo svoje proizvode paljivo i s ljubavlju za detalje i temeljito ih provjeravamo. Inovativne ideje, moderna proizvodnja, jasan fokus na kakvou i kompetentna i opsena usluga - to je naa snaga. Snaga, koju ulaemo u nau slubu korisnika.

Ulrich Humbaur,
dioniar i menader.

 


Kao proizvoai kvalitetnih prikolica stalno postavljamo visoke standarde. Znanjem steenim tijekom 25-godinjeg iskustva u proizvodnji prikolica stvaramo vrijednu sinergiju 3 segmenta. Kvaliteta je vodei princip naih zaposlenika, kooperanata i dobavljaa.

Asortiman Humbaurovih proizvoda ukljuuje:

  • vie od 230 modela prikolica u serijskoj proizvodnji ukupne nosivosti od 750 kg do 3,5 tone.
  • 62 modela tekih prikolica u serijskoj proizvodnji ukupne nosivosti od 5 do 40 tona.
  • 3 linije poluprikolica razliite izvedbe i 13 modela komercijalnih prikolica ukupne nosivosti do 40 tona.

 

Humbaur - kvaliteta i iskustvo

Viegodinje iskustvo

Kao jedan od vodeih proizvoaa autoprikolica i pooluprikolica, proizvodimo oko 47.000 prikolica godinje. Od osnutka kompanije proizvedeno je vie od 450.000 vozila. Svaka dananja prikolica oslanja se na dugogodnje iskustvo. Svaki od naih vie od 300 modela u serijskoj proizvodnji proizveden je visoko modernom tehnologijom.

Svijest o visokoj kvaliteti

vrsta i dugovjena, takva mora biti prikolica. Zato koristimo samo visokokvalitetne komponente i prvoklasnu radnu snagu. Svaki mali detalj provjeravaju nai visoko kvalificirani strunjaci prije nego prikolica izae iz naeg dvorita.

Raznolikost i fleksibilnost

Naim kupcima nudimo svestrana i fleksibilna transportna rjeenja ukupne nosivosti od 750 kg do 40 tona. Mali prijevoznici kao i komercijalni kupci uvijek pronau pravo transportno rjeenje za svoje razliite potrebe.

irok spektar dopunske opreme

Uz standardnu izvedbu nudimo i iroki spektar dodatne opreme za svaki model prikolice. Pomou razliitih modula svaki kupac moe pronai prikolicu koja odgovara njegovim potrebama.

 

   
Gizmo promid�ba 2009